Naturvårdsverket ute på jaktstigen igen

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="200"]Varg. Foto: Wikipedia. Varg. Foto: Wikipedia.[/caption]Det så kallade Naturvårdsverket har återigen tagit beslut om slakt på två vargar. Denna gång gäller beslutet den så kallade Junselevargen och hennes hanne. Beslutet har tagits efter att vargparet misstänkts ha tagit mellan fem och åtta renar ur ett bestånd av 2000 renar. Detta ska ha skett under en period av tre månader och anses tydligen som ett katastrofalt hot mot den svenska rennäringen. Naturvårdsverket anser med andra ord att jakt är det enda alternativet för att skydda en näring som till största delen lever på bidrag.

Sverige har redan idag för få vargar för att kunna upprätthålla en långsiktig livskraftig stam och Naturvårdsverkets önskan om att få ett av dessa genetiskt unika vargpar skjutna lär knappast förbättra läget.

Vad är viktigaste? En bidragsberoende näring eller en mångfald bland djur och natur?