Byggbolagen orsaken till bostadsbristen

Den senaste tiden har det både skrivits och pratas en hel del om varför det inte byggs tillräckligt med hyresrätter och om diverse förslag på lösningar. I stora drag handlar lösningarna ofta om att minska den lokala demokratin, dem boendes inflyttande, höjda hyror och möjlighet att tvinga folk att bo trångt och att utesluta andra grupper från att bo överhuvudtaget.

Det intressanta är dock att det väldigt sällan pratas och skrivs om den största orsaken till bostadsbristen. För det är inte brist på mark, byggrätter eller möjligheten att ta betalt som ligger bakom. För mark finns, utan att skövla viktiga naturområden, och bara i Stockholm finns det byggrätter för tusentals bostäder som bara väntar på att bebyggas och som kan bebyggas idag.

Anledningen till att dessa byggrätter står obebyggda beror inte på låg efterfrågan eller överklaganden. Det hela beror på att byggbolagen som sitter på byggrätterna vill maximera sina vinster och bygga när det är som mest lönsamt. Då det bara finns en handfull större byggbolag i Sverige finns det heller ingen större konkurrens vilket gör att byggbolagen inte behöver oroa sig för att någon annan ska hinna före och bygga. Att byggbolaget även har upp till tio år på sig att bebygga en byggrätt bidrar inte heller till en snabb process.

Med andra ord skulle hårdare krav på byggbolagen att nyttja sina byggrätter samtidigt som det ska kosta att inte nyttja en tilldelad byggrätt tillsammans med större konkurrens göra betydligt mer för bostadsbyggandet än något annat framfört förslag. För den gamla klyschan att man inte kan bo i en byggrätt stämmer än idag men samtidigt kan man inte göra avkall på den lokala demokratin.