Studentlägenheter på 16 Kvm kan bli verklighet

Boverket har haft en snabbremis ute en vecka med ett förslag som om det går igenom kommer innebära att man kommer kunna bygga studentbostäder på endast 16 kvadratmeter. Denna yta motsvarar ungefär ett och ett halvt kontorsrum eller mindre än hälften av den genomsnittsboyta en stockholmare har. Det är dock inte storleken som jag reagerar på utan ett annat förslag i remissen som vill tillåta att tre studentlägenheter ska dela på samma toalettutrymme.

Det känns inte precis genomtänkt att tre främlingar ska dela på ett toalettutrymme. Förutom rent praktiska problem som städning, tillgång etc kan jag bara tänka mig vilken tid morgonrutinerna kommer ta om man får vänta på två tjejer som ska göra sig i ordning. Som sagt är förslaget om möjlighet att storleksmässigt bygga mindre och yteffektiva studentlägenheter bra men man behöver inte gå hela vägen tillbaka till gemensamt dass på gården.