Sollentunahem på väg att sälja Turebergshuset

Foto: Wikipedia/Johannes Scherman.På senaste KSAU (Kommunstyrelsens arbetsutskott på begriplig svenska) beslutades att utreda förutsättningarna för hur kommunen ska kunna köpa Turebergshuset av Sollentunahem. Tidigare har det tagits beslut om att Sollentunahem ska avyttra alla sina fastigheter som bara innehåller kommersiella lokaler. Med andra ord är det ingen överraskning att Turebergshuset är nära en försäljning men att det ser ut att bli kommunen som köper väcker en del intresse.

Lärd av historien vet jag att man alltid ska hålla extra koll när kommunen gör stora affärer och speciellt när kommunen gör affärer med sig själv. För det finns en uppenbar risk som jag anser det att Sollentunahem inte kommer få marknadsmässigt betalt för fastigheten.

På senaste TFN-mötet (Trafik- och fastighetsnämnden) var en annan fråga med Sollentunahemsanknytning uppe. Ärendet gällde kommunens lokalbehov fram till 2018. Sollentunahem kom upp när det gällde socialkontoret och dess behov av lägenheter. Sedan augusti förra året har Sollentunahem ställt 125 hyreslägenheter till socialkontorets förfogande vilket kan jämföras med att samma kontor endast äger två bostadsrätter. Då ska man även betänka att det finns mer än dubbelt så många bostadsrätter i Sollentuna än hyresrätter.