Uppföljning

I förra veckan skrev jag om hur lite Sollentuna kommun och dess entreprenörer bryr sig om gång- och cykeltrafiken och det regionala cykelstråket. I samband med inlägget gjorde jag även en felanmälan till Trafik- och fastighetskontoret med samma innebörd som inlägget. Jag har ännu inte fått något svar på min felanmälan men i torsdags var skylten, som spärrade av två tredjedelar av gång- och cykelbanan, borta.

Arbetet med busshållplatsen pågår fortfarande men tydligen hade man insett det dumma i placeringen. Om det var min felanmälan som bidrog till det hela eller om man insåg det själva vet jag inte. Det intressanta är dock att skylten tydligen var helt onödig då den efter borttagandet från gång- och cykelbanan inte åderplacerats på bilvägen. Den tillfälliga hållplatsstolpen är dock fortfarande utan varselmärkning.