Vintercykling genom fyra kommuner

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]Tidigare i veckan tog jag en liten cykeltur Häggvik -> Ulriksdal -> Järva Krog -> Norrtull -> Roslagstull -> Danderyds sjukhus – > Mörby Centrum -> Edsviksvägen (Danderyd) -> Edsberg -> Häggvik -> Rotebro. Med andra ord en tripp genom fyra kommuner och till största delen på huvudstråket/regionala cykelstråket gällande de tre nordkommunerna.

Då cykelturen skedde med god marginal efter senaste snöfallet och det funnits gott om tid att snöröja och halkbekämpa kunde jag inte undgå att jämföra kommunernas snö- och halkbekämpning. Då jag enbart cyklade en kort bit i Stockholms kommun tar jag inte med den i bedömningen och topplistan nedan. Vad jag hört ska det dock vara varierande snö- och halkbekämpning i huvudstadskommunen.

Sollentuna
Sollentuna kan man i stort sätt dela in i norr och söder med gränsen strax söder om brandstationen i Häggvik. I den norra delen är det regionala cykelstråket dåligt plogat med mycket snömodd och spårigt på bland annat Skolvägen. I södra delen är dock snömodden i stort sätt obefintlig och strax innan gränsen till Solna är det i praktiken barmark.

Kommunen var dock snabb på att reagera på mina felanmälningar så redan ett dygn senare var det betydligt bättre väglag i norra delen. Man kan dock tycka att snöröjningen borde vara likartad över hela kommunen då det är samma avtal och krav som gäller.

Sedan snön kommit har det största problemet varit snömodd och då speciellt på villagator där det inte saltas. Bussgatorna, som saltas, har dock varit en dröm att cykla på. Något för kommunen att tänka på inför kommande upphandling av snöröjningen.

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="250" caption="Snö, all denna snö! Foto: Johnny Rönnberg."]Snö, all denna snö![/caption]Solna
Tidigare vintrar har Solnas snöröjning inte imponerat men när jag passerade kommungränsen märktes en klar skillnad mot tidigare år och bortsett från några enstaka korta sträckor var det bra snöröjt och halkbekämpat. På långa sträckor var det barmark eller nästan barmark. Ingen skillnad kunde ses mellan norra och södra delarna av kommunen.

Danderyd
Även i Danderyd rådde barmark eller nästan barmark längs långa sträckor även om den gång- och cykelbana-markerade trottoaren längs delar av Edsviksvägen inte inbjud till cykling. Danderyd har dock en fördel då man cyklar på Edsviksvägen (bussgata) en längre sträcka och denna saltas precis som bussgator i Sollentuna.

Även gång- och cykelbanorna längs exempelvis Roslagsvägen och förbi Danderyds sjukhus var bra snöröjda.

Topplistan
Vilken kommun är då bäst av dessa tre? Vilken som skulle hamna på jumboplats var rätt given när jag kom hem efter cykelturen men vem som skulle knipa topplaceringen var dock inte lika självklart. Efter stort övervägande och middag på Grand kom jag till slut fram till ett resultat.

1) Danderyd.
2) Solna.
3) Sollentuna södra.
4) Sollentuna norra.

Innan någon skickar e-brev och klagar vill jag framhålla att bedömningen av snö- och halkbekämpningen inte gäller hela kommunerna och jag vet att det finns ställen där det är sämre ställt i respektive kommun. Cykelturen gav dock en intressant bild av hur respektive kommun sköter sina huvudstråk.

En intressant iakttagelse var att på sträckorna där det var som sämst snöröjt inom respektive kommun hamnar både Solna och Danderyd klart före Sollentuna gällande att vara minst dålig.