Än mer orättvisor från regeringen till lägenhetsinnehavare

Jag är inte särskilt förtjust i olika typer av bidrag och avdrag då jag tycker det är ett systemfel när staten först konfiskerar medborgarnas pengar för att sedan ge tillbaka en del i olika former av bidrag och avdrag. Jag är dock ännu mindre förtjust i när dessa bidrag/avdrag riktas till visa grupper såsom folk som köp ett hus/en lägenhet (ROT-avdrag), lånat pengar till dito (ränteavdrag) eller köp sig ett speciell typ av fordon (miljöbilspremie).

Denna gång handlar det om att husägare som ska få än mer bidrag av staten utöver allt man redan har. För regeringens vill införa ett avdrag för egenproducerad, miljövänlig el och trots att flera remissinstanser tycker att detta avdrag ska gälla även lägenheter kommer regeringen skicka vidare ett förslag där bara husägare får möjlighet till bidrag för staten. Än en gång visar sittande regering tydligt vilken grupp i samhället man anser vara värda lite mer än andra.

För hyresrättsinnehavare innebär det även att den så kallande hyrskatten ökar än mer.