Farliga farthinder och trafikmätningar

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]I Stockholm har man problem både med ”osynliga” farthinder samt ”osynliga” farthinder”/vajrar (som ska mäta trafikintensitet) som monteras för högt. Det sistnämnda har även dykt upp i Sollentuna, dock verkar kommunen valt en bättre entreprenör då jag hittills inte sett några vajrar som varit trafikfarligt monterade. Sick-sack-farthinder lyser i stort sätt med sin frånvaro i Sollentuna vilket vi tackar för då man aldrig skulle komma på tanken att montera dylika skarpa och ”osynliga” farthinder på bilvägar. Frågan är även om man ens får sätta upp dylika farthinder på en gång- och cykelbana utan att samtidigt sätta upp detta vägmärke? Detta då farthinder enligt vägförordningen skall märkas ut med skylt.

Men tillbaka till mätningen av trafikintensitet på kommunens gång- och cykelvägar. Det är glädjande att kommunen så smått börjar kartlägga cyklandet och att man inte bara koncentrerar sig på pendelstråken utan även på lägre trafikerade stråk. Sedan är det bara att hoppas att resultatet mynnar ut i något vettigt som gynnar både fritids- och pendelcyklingen samt gångtrafiken.