Regeringen – låna mer!

Idag har Regeringen en insändare på DN-debatt där man vill få ett att av världens mest belånande folk att låna ännu mer. Detta ska ske genom ett nytt lagförslag som vid en första titt ser ut som en mindre ändring till bankernas nackdel. “Nackdelen” öppnar dock upp för bankerna att låna ut allt mer till ett redan överbelånat folk.

Ett belånat folk är dock det bästa för de styrande då valflocken kommer rösta på det partiet som ger mest i bidrag (avdrag). Dock är vår beredskap är god!