Svartpälsbiet – snart ett minne blott?

Har du sett något svartpälsbi på sista tiden? Om inte är du nog inte ensam då det valkända biet är starkt utrotningshotat och i Sverige endast finns på några få platser. Arten är även rödlistad av Naturvårdsverket och samma verk har även tagit fram en åtgärdsplan för att öka antalet svartpälsbin i Sverige. En av artens boplatser finns i Silverdal så om du vill få syn på ett livslevande svartpälsbi behövs ingen lång resa. Tyvärr hotas kolonin av svartpälsbin i Silverdal då majoriteten i kommunen vill bebygga den plats där binen har sina bo- och foderplatser.

Man kan undra hur man tänker (eller rättare sagt inte tänker) när man med brått mod hjälper till i utrotningen av en rödklassad art.