Tag Archives: svartpälsbi

Svartpälsbiet – snart ett minne blott?

Har du sett något svartpälsbi på sista tiden? Om inte är du nog inte ensam då det valkända biet är starkt utrotningshotat och i Sverige endast finns på några få platser. Arten är även rödlistad av Naturvårdsverket och samma verk har även tagit fram en åtgärdsplan för att öka antalet svartpälsbin i Sverige. En av […]