Regeringen ger sig ut på vargjakt

[caption id="attachment_817" align="alignright" width="200"]Varg. Foto: Wikipedia. Varg. Foto: Wikipedia.[/caption]
Regeringen, med miljöminister Lena Ek (C), i spetsen ger sig ut på en omfattande vargjakt. Detta står klart idag sedan Ek presenterade Regeringens proposition “En hållbar rovdjurspolitik” (Prop. 2012/13:191) som bland annat fastslår hur många rovdjur det ska få finnas i Sverige. När det gäller vargstammen innebär propositionen att det i vinter kan bli tillåtet att skjuta upp till 200 vargar, vilket skulle innebära en halvering av dagens vargstam.

Att halvera vargstammen skulle i ett slag slå sönder hela det arbete med att få en livskraftig vargstam som byggts upp under många år. Det skulle även öka risken för inavel vilket i sin tur innebär ännu mer jakt och försämrad möjlighet för vargstammen att överleva på sikt. Proposition går även mycket längre än det förslag som Vargkommittén lade fram i slutet av augusti.

Med andra ord är det inte förvånande att kritiken mot proposition inte lät vänta på sig.