Befolkningsökning

I veckan presenterade Sollentuna kommun stolt att antalet invånare i kommunen hade ökat med 653 personer under det första halvåret. Enligt kommunen är befolkningsökningen enligt plan och om några år räknar man med att det ska bo 70 000 personer i kommunen.

Frågan är vem som vill ha denna befolkningsökning? Är en befolkningsökning eftersträvansvärd? Sveriges glesbygd (=allt utanför storstäderna) utarmas och avfolkas medan två busslaster om dagen flyttar till Stockholm. Visst, jobben finns i Stockholm men man kan fråga sig hur bra det är på sikt för Sveriges ekonomi då en stor del av nationens välstånd bygger på produkter som finns utanför storstäderna och då främst i Norrland.

Det är hög tid för en uppriktig och genomlyst diskussion om befolkningsförflyttningen och hur vi ska klara av att tillvara nationens naturtillgångar på ett bra sätt. För i längden fungerar det inte att halva befolkningen bor på ett par tre ställen i landet, Hela landet måste leva och då menar jag inte på det sättet Centerpartiet vill.