Listan inlämnad!

[caption id="attachment_" align="alignright" width="250"]Ingwar Åhman-Eklund (SPA) och Stig Eriksson (SPA) går med bestämda steg mot kommunalhuset med 5200 namnunderskrifter. Foto: Sören Berggren. Ingwar Åhman-Eklund (SPA) och Stig Eriksson (SPA) går med bestämda steg mot kommunalhuset med 5200 namnunderskrifter. Foto: Sören Berggren.[/caption]

Under dom sista sex månaderna har Sollentunaborna gjort gemensam sak och skrivit under för ett bevarande av Sportfältet i Edsberg. Under lika många månader har människor knackat dörr och stått runt om i kommunen för att samla in namnunderskrifter för en folkomröstning och för att vi, medborgarna i Sollentuna, ska få säga sitt i den största kommunala frågan sedan frågan om Järvareservatet.

Gällande Järvareservatet var det ett parti som var drivande hela tiden för att göra Järvaområdet till ett naturreservat medan alla andra partier var emot. Idag finns det inget parti i kommun som tycker att vi ska bygga miljonprogram i Järvareservatet och förhoppningsvis kommer man lyssna på folkoptionen gällande Väsjöstaden och låta kommuninvånarna säga sitt.

Totalt har 5200 Sollentunabor skrivit under för en folkomröstning viket innebär att lagkravet för att kräva en folkomröstning har uppnåtts, nu är det upp till majoriteten och vänsterflygen om man vill följa folkviljan eller ej. Vi i Sollentunapartiet har vår ståndpunkt klar – låt folket bestämma!