Förtätning och bostäder

Jag funderade ett tag på att skriva om snöröjningen eller senare bristen på denna. Men jag insåg rätt snart att jag redan skrivit om detta och ett nytt inlägg i ämnet skulle inte tillföra mycket. När jag satt och funderade på vad jag skulle skriva damp “Vi i Sollentuna” ner genom brevinkastet vilket ledde till att jag plockade upp nämnda tidning och började läsa denna.

Min favoritsida i alla tidningar är insändarsidan och denna gång fann jag en intressant insändare undertecknat av Ola Byström. Insändaren handlar om förtätningen av Sollentuna och hur denna slår olika beroende på om det handlar om villaområden eller (hyres)lägenhetsområden. Jag kan inte annat än hålla med om att även vi som bor i lägenheter ska ha möjlighet att känna gräset mellan tårna när vi går utanför porten. Att bygga högre bostadshus ser jag dock inga problem med så länge det inte förändrar karaktären på närområdet för mycket.

Insändaren fick mig även att fundera på en annan fråga gällande spridningen av boenden som socialkontoret har att erbjuda till behövande. I dagsläget har man ett avtal med Sollentunahem om att hyra upp till 100 lägenheter, varav man just nu hyr 75 lägenheter. För att klara framtida behov anser socialkontoret att man behöver få tillgång till resterande 25 hyreslägenheter. Utöver dessa 100 hyreslägenheter har man två (2) bostadslägenheter som man kan erbjuda folk i behov av hjälp.

I lokalförsörjningsplanen lägger socialkontoret stor vikt till att man kommer behöva alla dessa lägenheter plus ungefär 10 lägenheter till per år. I samma plan nämns inget om möjligheten att köpa bostadsrätter så man kan fråga sig hur många av dessa lägenheter som kommer vara bostadsrätter?