Nya busslinjer på tvären

Stockholm ska få 11 nya tvärlinjer med buss. Att det behövs bättre kollektivtrafik på tvären i Stockholmsområdet råder det ingen tvekan om men frågan är hur rättidigheten för dessa bussar kommer vara då det inte bara är kollektivtrafik som saknas på tvären i Stockholm utan även bilvägar.

Även intressant att man vill att dessa linjer i en diffus framtid ska bli spårvägslinjer, med tanke på dagens utbyggnadstakt lär väl detta dock inte hända under en annans livstid. Vi pratar ändock om kollektivtrafik i och mellan förorter och sådan är inte precis prioriterat hos dagens majoritet i landstinget.