Intressant lösning på ett enkelt problem

Att bostadsmarknaden i bland annat Stockholmsområdet behöver förbättras, sett ur den bostadssökandes ögon, råder det ingen tvekan om, verken hos allmänheten eller hos politikerna. Hur lösningen ska se ut råder det dock olika åsikter om och det är intressant att majoriteten i Riksdagen anser att det är andrahandsuthyrningen som ska lösa problemet.

I min värld är andrahandsuthyrning till för personer som behöver ett korttidsboende, tex studenter eller folk med tillfälliga anställningar, medan resten av oss främst vill ha ett permanent boende. Därför är det intressant att en Riksdagsmajoritet och flera politiska partier anser att lösningen på Stockholms bostadsbrist är en form av uthyrning som främst är till för folk som ska bo tillfälligt. Det känns som att man kommit väldigt fel om man förordar denna form av uthyrning som den främsta lösningen på ett problem som bara kan lösas genom att bygga fler hyreslägenheter och andra typer av lägenheter.