Snö, all denna snö!

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="250" caption="Snö, all denna snö! Foto: Johnny Rönnberg."]Snö, all denna snö![/caption]Efter att ha läst detta och detta blogginlägg kom jag att fundera lite på detta med snöröjning och cykling på vintern. Att endast ploga ena trottoaren av två på en väg anses okej. Att lämna kvar snövallar på gång- och cykelvägar och övergångsställen anses okej. Att överhuvudtaget inte ploga en gång- och cykelväg på grund av att traktorn man använder inte kommer fram anses okej. Att använda cykelbanan som snöupplag anses okej.

Samtidigt anses det inte okej att endast ploga det ena bilkörfältet på en tvåfilig väg. Det anses heller inte okej att mitt på en bilväg ha en en meter hög stenhård snövall eller att strunta i att ploga för att plogbilen inte kommer fram. Jag har heller aldrig sett en bilväg vara oframkomlig på grund av att man använt den som snöupplag.

Varför anses bilister vara mer värda än gångtrafikanter och cyklister? Varför ska bilar alltid komma fram till varje pris medan cyklister och gångtrafikanter lämnas på undantag?