Cykelplan

I torsdags var det möte i Trafik- och fastighetsnämnden (TFN) i kommunen. Ett av dem mer informella ämnena som var uppe var snöröjningen och där hade kommunen tydligen fått beröm från ett antal medborgare och visst där kan jag hålla med om att Sollentuna sköter sig bra. Frågan är dock om berömmet inte säger mer om våra grannkommers snöröjning mer om vår egen?

Ett annat ämne som var uppe på nämnden var kommunens cykelplan. Totalt hade 102 remissvar inkommit och tjänstemännen hade gjort ett bra arbete med att sammanfatta alla synpunkter. Om man kokar ner synpunkterna till några få punkter ser man att de alla flesta anser att följande är prioriterat:

– Fixa länkarna, bland annat nord-syd men även Edsberg – Danderyd samt mot Kista.
– Bättre beläggning på GC-vägarna.
– Tydligare separering mellan gångtrafikanter och cyklister.
– Bättre regionala stråk.

Det är med tillförsikt jag ser att TFN gett tjänstemännen i uppdrag att revidera cykelplanen utefter remissvaren samt övriga synpunkter och förhoppningsvis kommer det hela resultera i mer än ett fint papper. Planen är att tjänstemännen kommer återkomma i frågan under nästa år.

När det gäller sakfrågan råder enighet mellan alla partier i nämnden, sedan är knäckfrågan vem som avsätter tillräckligt med pengar i sin budget för att genomföra det hela.