Vems ärrenden går herr Attefall?

Kristdemokraten och Bostadsministern Stefan Attefall tycker att det förslag som Byggkravsutredningen kommit fram till gällande kommunernas rätt att kunna ställa egna tekniska krav på bostadshus utöver Boverkets låga grundkrav är bra. Att Attefall, som företrädare för Regeringen, vill begränsa det kommunala självbestämmandet är väl ingen direkt överraskningen men man kan fråga sig om det är omsorgen om medborgarna eller omsorgen om byggbolagen som driver Attefall?

För exempelvis lägre miljökrav skulle innebära en besparing för byggbolagen men en fördyring, sett över hela livscykeln för ett bostadshus, för ägaren. För med sämre isolering blir det billigare att bygga men uppvärmningskostnaden blir högre.