Is- och snöfria cykelbanor

Is- och snöfria cykelbanor skulle vara nåt. I Nederländerna finns det ett förslag att få just detta genom att använda geotermisk energi för att göra cykelbanorna is- och snöfria. Kostnaden uppskattas till 10 miljarder. En stor summa pengar men mycket pengar finns dock att sparas in på användandet av mindre mängder salt, lägre sjukvårdskostnader, färre bilar och ett friskare folk om förslaget genomfördes

Nu har Sverige lite andra klimatförutsättningar än Nederländerna men om man har en nollversion i trafiken kan man likväl ha en nollversion när det gäller snö och is på cykelbanorna.