Kommunmässan

Tidigare idag tillbringare jag ett par timmar i Trafik- och fastighetskontorets monter på kommunmässan i Sollentuna centrum. Jämfört med tidigare år hade vi en bra placering och även om det inte var en anstormning av folk så var det i alla fall en hel del som stannande till och delgav sina åsikter och/eller hämtade en reflex. Som politiker är det alltid lärorikt och intressant att ha en öppen dialog med kommuninvånarna.

Med de jag pratade med var den gemensamma nämnaren bland många bland annat cyklister och cykelvägar. En del vill ha bättre cykelvägar, en del anser att cyklister inte följer trafikreglerna och visa ville ha tydligare uppdelning mellan gångbanan och cykelbanan när denna är gemensam. Synpunkterna som framfördes är relevanta och man kan hoppas att det får ett genomslag bland majoriteten i kommunen, speciellt med tanke på att pastorn deklarerade att målet är att Sollentuna ska bli Sveriges främsta cykelkommun. Vad Sollentunapartiet vill angående cykelvägar kan du läsa i vårt budgetförslag gällande 2013.

Positivt var även att reflexerna gick åt som smör i solsken, vi får dock se till ha ballonger till nästa år. 😉