Väsjön, vad döljer du för oss?

Carola hade en hit med låten ”Främling” på 1980-talet. Låten börjar med orden ”Främling, vad döljer du för mig…”. Frågan är om det inte är dags att ta upp låten igen med viss förändring. Mitt förslag är att istället för att sjunga Främling lägger vi dit Väsjön och sjunger – Väsjön, vad döljer du för oss? För förutom förhöjda halter av koppar, bly, kadmium med mera har kommunen även sett till att området på senare år ”berikas” med schaktmassor från Tureberg innehållande höga halter av radon.

Så förutom att få i sig höga doser av tungmetaller, få nattsömnen störd av snökanoner kommer de nyinflyttade i BRF. Sumpskogen även ligga vakna om natten och undra om hur den höjda radonhalten påverkar dem. Inte kommer de kunna ta ett avkopplande dop i Väsjön då muddringen kommer släppa fri alla gifter som finns lagrade i sjöns bottensegment.

Det är intressant att ansvariga helt och hållet blundar för vilka miljögifter som gömmer sig i marken och utför detaljplanering innan man har gjort en ordentlig miljöundersökning och vad som finns i marken där man vill bygga nya bostäder. Den normala ordningen är att man först kollar upp vad som finns i marken för att sedan ta ett eventuellt beslut om att bygga bostäder.