Fler och mer cykelvägar behövs #5

Vi har nu kommit till del fem och den sista delen i följetongen “Fler och mer cykelvägar behövs”. Denna del, som är en del av Sollentunapartiets budgetförslag inför nästa års budget, ska ta oss förbi Sollentuna Centrum för vidare färd längs gång- och cykelvägen som följer Sollentunavägen mot Solna.

Denna del skiljer sig från tidigare delar då jag inte har någon helt klar idé om hur en gång- och cykelväg ska passera Sollentuna Centrum från läget för Sollentuna norra pendeltågsingång till gång- och cykelvägen börjar strax söder om Scandic hotell. En idé är att förlägga en gång- och cykelväg längs Sköldvägen. En annan idé jag har att på västra sidan järnvägen förlägga en gång- och cykelväg för att ansluta till gång-cykelvägen mittemot polishuset. Detta förslag kräver dock ytterligare åtgärder strax söderut för att få en sammanhängande gång- och cykelväg som ansluter till gång- och cykelvägen vid Sollentunavägen.

Tyvärr har kommunen inte tänkt på hur man på ett bra sätt ska kunna ta sig förbi Sollentuna Centrum på cykel när man under de senaste åren genomfört stora förändringar i området. Om man hade haft med cykelperspektivet tidigt i processen hade man kunnat få en bra lösning men som det ser ut nu kommer alla lösningar vara halvmesyrer och nödlösningar. Ibland undrar man hur mycket av cykelperspektivet som alla beslutfattare pratar verkligen finns?

En naturlig fråga nu när jag presenterat hur man kan få ett sammanhängande gång- och cykelnät i kommunen är vad det kommer kosta. När man tittar på vad det kostar att anlägga en ny gång- och cykelväg, inklusive underarbete, hamnar man på mellan 3000 och 3200 kronor per meter. Detta betyder för att ett sammanhängande gång- och cykelnät i Sollentuna skulle kosta omkring sex miljoner kronor. Detta kan låta mycket men i sammanhanget är det lite och sett till kommunens totala budget på 3 miljarder kronor är det inte mycket. Då ska man även tänka på att folk som rör på sig får bättre hälsa.