Skriv på för folkomröstning!

[caption id="attachment_20" align="alignright" width="300"]Natur[/caption]Idag har kampanjen för att få till en kommunal folkomröstning gällande kommunens planerade bebyggelse på Sportfältet och i ”sumpskogen” vid Väsjön eller som visa kallar det – Sumpstaden, börjat. Kampanjen kommer pågå under sex månader och målet är att samla ihop tillräckligt många namn för att få till en kommunal omröstning ifrågan.

Visst behövs det nya bostäder men det betyder inte att man måste bygga på ett av de sämsta ställena i kommunen. Förutom att sportfältet nyttjas av många, både privatpersoner och idrottsklubbar, kommer bara pålningen i den gamla deponin vid Väsjön kosta multum. Man kan även fråga sig hur hälsosamt det är att bo på ett ställe där man under flera år dumpade sopor och giftigt avfall?

Bakom kravet på folkomröstning står bland annat Sollentunapartiet men även Naturskyddsföreningen, boende och företagare i området står bakom kravet.

Sollentunapartiet säger inte nej till bostadsbebyggelses men vi säger nej till att bygga där man förstör både natur och fritidsmark för sollentunaborna. Följ istället översiktsplanen och bygg ut vid pendeltågsstationerna – i Hellenelund – i Häggvik – i Rotebro. Det antal lägenheter som planeras i etapp 1 och etapp sportfältet i Väsjön skulle med lätthet få plats i nämnda kommundelar och då skulle även boende få nära till kollektivtrafik och slippa ta en matarbuss. Vi är även för att bygga något fler lägenheter i övriga etapper i Väsjöprojektet.

Skriv på för att sollentunaborna ska få säga sitt! Skriv på för demokratin! Läs mer om folkomröstningen på sollentunapartiet.se.