Bostäder och skatteutjämning

Hörde vår bostadsminister Stefan Attefall på radion igår där han blev intervjuad om att det förbereds att ta fram en ny lag som ska tvinga landets kommunerna att bygga bostäder. Hur lagen ska utformas är långt ifrån klart men för Sollentunas del borde det inte innebära allt för mycket då vi redan har en topplacering när det gäller bostadsbyggande i länet. Det intressanta är dock att det inte förekommit någon kritik mot att Riksdagen fortsätter att nagga det kommunala självstyret och självbestämmandet i kanten. Undrar vad nästa område som Riksdagen vill gå in och bestämma över kommunerna är?

Sedan tidigare har Riksdagen kört över kommunerna och kommunallagen när man infört skatteutjämningssystemet (“Robin Hood-skatten”) där kommuner med en välskött ekonomi blir bestraffade och kommuner med dålig ekonomi blir belönande. Det finns även en intressant koppling till bostadsfrågan då riksdagsledamöterna uppenbarligen tycker det är viktigare att sollentunabornas skattepengar går till att bygga idrottshallar ute på landsbygden istället för att underlätta bostadsbyggande i den egna kommunen.

Undrar vad nästa anti-kommun utspel våra rikspolitiker kommer med?