Tag Archives: trafiksäkerhet

Vad är trafiksäkerhet?

Trafiksäkerhet kan vara ett laddad fråga för många. För visa betyder det att ta bort övergångsställen medan andra vill ha smalare vägar och en tredje mer belysning och övergångsställen. Själv har jag väldigt svårt att se hur trafiksäkerheten skulle öka genom att ta bort övergångsställen samtidigt som man påstår att rättigheterna för alla trafikanter ökar? […]