Tag Archives: sollentunapartiet

Kommunfullmäktige 5 mars 2015

I torsdags samlades återigen 61 kvinnor och män i Sollentunasalen i Turebergshuset för kommunfullmäktigemöte. Dagordningen för dagen var förhållandevis kort och jämfört med förra mötet klarade ordföranden sitt jobb bra. Centerpartiet tog upp en ordningsfråga gällande att inte alla möteshandlingar läggs ut på internet. Efter ett något förvirrat inledande svar lovade ordföranden i kommunfullmäktige att […]

Rörigt på årets första fullmäktige

Under torsdagskvällen var det dags för årets första Kommunfullmäktigemöte. För att vara fullmäktige var det ovanligt få punkter på dagordningen. Detta märktes dock inte på tidsåtgången då det rådde både teknikproblem (läs urladdade batterier) och förvirring från presidiet i ett antal frågor. Bland annat lästes fel namn upp när det gällde val till olika utskott […]

Grumliga vatten

Som många av er läsare vet sitter jag både i kommunfullmäktige och Trafik- och fastighetsnämnden på mandat från Sollentunapartiet. Det förstnämnda sedan valet och det sistnämnda sedan den 1 januari 2011. Medlem har jag varit något längre än så men inte i närheten av visa i partiet som om inte firar lika många medlemsår som […]

Skillnaden

Visa har förmågan att ge och uttrycka medmänsklighet och solidaritet medan visa har förmågan att visa och uttrycka omedmänsklighet och osolidaritet.