www.astrowebb.com
| Planetsystemet
Astronomi| Pluto
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


P
luto räknas inte längre som en planet utan som en dvärgplanet. Pluto har en
diameter på 2 290 kilometer. Planeten roterar runt sin egen axel på 6 dagar och runt solen på 248 år, under 20 av dessa befinner sig Pluto innanför Neptunus. Medelavståndet till Solen är 5,91 * 109 (39,5 AE).

Temperaturen vid ytan är - 240 grader C. Pluto upptäcktes 1930 under ett 14 år långt systematiskt forskningsarbete efter okända planeter. Dess bana är så elliptisk att den i nästan 10 % av sin omloppstid befinner sig närmare solen än Neptunus. År 1978 upptäckts en måne i bana runt Pluto. Senare fick månen namnet Charon. Pluto förlorade sin planetstatus i augusti 2006.

2008-06-11
Gamla himlakroppar får nytt namn >>>

2006-08-25
Pluto har förlorat sin planetstatus >>>

2005-10-31
Två nya månar funna i bana kring Pluto >>>

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.