www.astrowebb.com
| Planetsystemet
Astronomi| Saturnus
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

Saturnus den näst största planeten i vårt planetsystem och den sjätte i ordningen från solen räknat. Avståndet till solen är nära 1,5 miljarder kilometer och diametern är 10 gånger större än jordens.

Planetens rotation är ca 10 timmar och 40 minuter (ungefär samma som Jupiter). Omloppstiden kring Solen drygt 29 år. Medelavståndet till Solen är 1,43 * 109 km (9,53 AE).

Saturnus är p.g.a. den snabba rotationen märkbart avplattad vid polerna, och planeten har en så låg densitet att den i princip skulle kunna flyta på en jordisk ocean. Saturnus inre utgörs sannolikt av en sten- och järnkärna av jordens storlek. Kärnan omges av ett islager av några tusen kilometer.

Saturnus omges av ett ringsystem, som på nära håll liknar spåren i en grammofonskiva. Ringen består av ett stort antal individuella stenar - i storlek från kilometerstora kroppar till partiklar av dammkornsformat. Materialet är sannolikt rester av månar som sönderdelats under intryck av gravitationskrafter från Saturnus. Nära systemets ytterkant ser man två månar, som förefaller att från början ha bestått av en himlakropp vilken sedermera sönderdelats.

Hitintills har man upptäckt ett 30-tal månar till Saturnus, en del av dessa månar består av snö och is.

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.