www.astrowebb.com
| Planetsystemet
Astronomi| Jupiter
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

Jupiter den största av planeterna inom vårt planetsystem och ett av stjärnhimlens ljusstarkaste objekt. Dess ekvatorsdiameter är mer än 11 gånger jordens, volymen mer än 1 300 gånger jordens. Planetens omloppstid kring solen är 12 år och rotationstiden är 10 timmar. Medelavståndet till Solen är 7,78 * 108 km (5,2 AE).

Det mest omdiskuterade atmosfärfenomenet är en stor röd fläck på 3-4 gånger jordens storlek. Fläcken antas i dag vara ett slags tornado, även om man har svårt att t ex förklara varför den är röd.

Under de synliga röda, gula, bruna och blå molnlagren av kol-, kväve-, svavel-, väte- och fosforföreningar finns eventuellt ett molnlager av vanlig vattenånga. Här bör temperaturen vara ungefär som på jorden. Under molnlagret finns ett 50 000 km djupt "hav" av flytande väte och helium, och under havet döljer sig möjligen en fast planet av jordens storlek. Det är dock tänkbart att Jupiter har ett flytande centrum; temperaturen är där några tusen grader.

Jupiter har 58* månar, av vilka de fyra ljusstarkaste kallas de galileiska satelliterna efter upptäckaren Galilei. En av månarna har fått namnet Io. 1979 upptäcktes en tunn ring runt planeten i dess ekvatorsplan.

*Nya månar upptäcks hela tiden.

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.