www.astrowebb.com
 
Nya månar runt Jupiter
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

2003-04-05

GG
Galileo Galilei var först med att upptäcka månar runt Jupiter år 1610.

Hittills under 2003 har man upptäckt 18 nya månar runt Jupiter och detta är nog bara början. Detta är mer än man upptäckte mellan år 1610 och 1998. Bara den har veckan har man upptäckt 6 nya månar runt Jupiter. Vilket gör att det totala antalet, kända, månar runt Jupiter uppgår till 58. Dessa 6 nya månar är ungefär 2 kilometer i diameter.

Totalt tror man att det kan finnas 100 månar runt Jupiter som är 1 kilometer i diameter eller större.

2003-03-10
4 nya månar runt Jupiter
Man har hittat fyra månar till runt Jupiter. Detta gör att Jupiter har totalt 52 kända månar.

2003-03-06
7 nya månar runt Jupiter
Man har hittat sju månar till runt Jupiter. Detta gör att Jupiter har totalt 47 kända månar. Alla de upptäckta månarna är småmånar i storleken 2 - 4

2002-05-20
11 nya månar runt Jupiter
Astronomer har hittat 11 nya månar runt Jupiter. Detta gör att Jupiter med sina 39 månar är den planet som har mest kända månar.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.