www.astrowebb.com
| Planetsystemet
Astronomi| Mars
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


M
ars är den fjärde planeten i solsystemet.

Mars är en relativt liten planet med en diameter som något överstiger halva jordens. Planetens berggrund består av magnatiska och sedimentära bergarter. Magmabergarter bygger bl a upp väldiga sköldvulkaner, varav den största, Olympus Mons, mäter 600 km i diameter och 25 km i höjd. Av de järnrika lavorna uppkommer vittringssediment, som täcker stora delar av planetens yta med rost och ger den dess röda färg, synlig med blotta ögat från jorden. Ett annat anmärkningsvärt inslag i Marslandskapet är Valles Marineris, ett 2 700 km långt dalsystem, som påminner om Grand Canyon i USA men är mycket större.

Temperaturskillnaderna är stora. Under dagen kan temperaturen i ekvatorstrakterna stiga till +10º C, under natten sjunker den till -90º. Vid polerna når temperaturen värden på -125º eller lägre. Den tunna marsatmosfären, med ett atmosfärtryck under 1 % av jordens, består av koldioxid (95 %), kväve, argon och små mängder syre och vattenånga. Under marsvintern kan snö falla över ytan.

Av bilder från ytan framgår att vatten i stora mängder måste ha funnits på Mars i tidiga skeden, då planeten omgavs av en tjockare atmosfär. Mycket vatten kan fortfarande finnas som permafrost under ytan, och den nordliga av polkalotterna, som kan ses med en bra kikare från jorden, har visat sig bestå av ett kilometertjockt vatten- och islager belagt med ett tunt lager av en blandning av vatten- och kolsyrais.

Mars har två små månar, Phobos och Deimos. Medelavståndet till Solen är 2,28 * 108 km (1,52 AE).

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.