www.astrowebb.com
| Planetsystemet
Astronomi| Jorden
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

 

Jorden är den tredje planeten från solen räknat och den enda som vi har hittat liv på i hela universum. Om man går efter storlek så är jorden den femte största planeten i Vintergatan.

Jorden ligger på ett perfekt läge från solen (149 597 000 kilometer eller 1 AE). Detta gör att det är en perfekt temperatur för att det ska uppstå liv. Allt liv på jorden, som vi känner till, är kolbaserat. Det är därför vi i första hand letar efter planeter som liknar vår när vi letar efter liv på andra planeter.

Jordens massa beräknas med ledning av planetens och någon annan himlakropps dragningskraft på varandra. Därvid framkommer att jordens massa är ca 6#1021 ton, vilket motsvarar endast 1/333 000 av solens massa. Jordmaterialet har emellertid fyra gånger större genomsnittlig densitet än solmaterialet eller 5,5 g/cm3 (5 500 kg/m3).

Jordytan omfattar totalt ca 510 miljoner kvadratkilometer, varav 360,8 miljoner kvadratkilometer eller nära 71 procent är hav. 149,2 miljoner kvadratkilometer eller ca 29 procent av ytan täcks av land.

Jordfakta
Ett jorddygn är på 23,9 timmar och planeten gör ett varv runt solen på 365 dagar, 5 timmar, 48 minuter och 46 sekunder. Diametern vid ekvatorn är 12 756 kilometer och befolkningen uppgår till ungefär 6 miljarder människor (1999). Jorden har bara en måne som ligger på 380 000 kilometers avstånd i genomsnitt.

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.