www.astrowebb.com
| Planetsystemet
Astronomi| Solen
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

Solen är som de flesta vet en stjärna. Om man jämför vår sol med andra solar är vår av normal storlek. En del tror att det är sol och stjärna inte är samma sak, men det stämmer alltså inte.

Med sin enorma energiutstrålning är solen av avgörande betydelse för jorden, bl a i

det att den höjer temperaturen till sådan nivå att livet fått en möjlighet att utvecklas. Redan forntidens människor insåg solens enastående betydelse, och många folk dyrkade den som en gudom.

Solen tillhör en kategori stjärnor av G-typ, vars mest utmärkande drag är att de har en yttemperatur på ca 6 000º C, som ger dessa stjärnor deras gulvita färg. Avstånd till Vintergatans centrum är 30 000 ljusår och solen är en av 200 miljarder stjärnor i Vintergatan. Diametern är 1 393 000 kilometer vid ekvatorn , 109 gånger större än jorden, och avståndet till jorden är 149 597 000 kilometer. Solens rotationstid är vid ekvatorn ca 25 dygn. Varje sekund så omvandlar Solen 5 miljoner ton (!) väte till energi.

Orsaken till att vi upplever solen annorlunda än andra stjärnor sammanhänger främst med den oerhörda skillnaden i avstånd: den näst närmaste stjärnan befinner sig inemot 300 000 gånger längre bort från oss än solen, vars medelavstånd till jorden är 149,6 milj kilometer; avståndet är minst (147,1 miljoner kilometer) i januari (perihelium) och störst (152,1 miljoner kilometer) i juli.

Sammansättning

Solen består av ca tre fjärdedelar väte och en fjärdedel helium; övriga ämnen utgör ca 2 %. I solens inre antar temperatur, tryck och täthet extrema värden; temperaturen beräknas till 10-15 milj grader. Här försiggår de kärnreaktioner som omvandlar väte till helium och som gör det möjligt för solen att stråla med oförminskad styrka i många miljarder år.

Viktigast är den fusionsprocess som kallas proton-proton-reaktionen, vid vilken kolliderande vätekärnor till följd av sin extrema hastighet (temperatur) smälter samman till heliumkärnor. Fusionen innebär en förlust av massa, vilken omvandlad till energi transporteras ut från centrum och så småningom lämnar solen som strålning - det mesta i det synliga ljusets våglängder, jämte infrarött och ultraviolett, en ringa del även som röntgenstrålning och radiovågor.

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.