www.astrowebb.com
| Planetsystemet
Astronomi| Neptunus
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

Neptunus är den näst sista planeten i vårt planetsystem och är till sin uppbyggnad lik Uranus. Avståndet till solen är 4500 miljoner kilometer. Planeten kretsar runt sin egen axel på 18 timmar och runt solen på 165 år. Diametern är 49 400 km, massan drygt 17 gånger jordens. Medelavståndet till Solen är 4,5 * 109 (30,1 AE).

På 1840-talet förutsade fransmannen Urbain J J Leverrier (1811-77) och engelsmannen John C Adams (1819-92) oberoende av varandra planetens existens och position med ledning av observerade störningar i planeten Uranus bana. 1846 upptäckte tysken Johann G Galle (1812-1910) Neptunus på grundval av Leverriers beräkningar.

Högt uppe i Neptunus atmosfär, som innehåller metan, ammoniak och vätgas, uppstår ibland globala molntäcken och stoftbildningar som i hög grad förefaller påverkade av solens magnetiska aktivitet. Neptunus har åtta kända månar.

Solen Merkurius Venus Jorden Mars Jupiter Saturnus Uranus Neptunus Pluto

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.