www.astrowebb.com
 
Astronomi| Astronomiska begrepp
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


P
å denna sida har jag samlat en del vanliga astronomiska begrepp. Listan är långt ifrån färdig och kommer att uppdateras efterhand. Kom gärna med förslag på astronomiska begrepp du vill ha med på listan.

AE (Astronomisk enhet) | Ljusår

Stjärnor

Galax | Galaxhop | Stjärna | Stjärnhop | Brunn dvärg | Vit dvärg | Neutronstjärna
Nova | Supernova | Röd jätte | Nebulosa

Andra himlakroppar

Dvärgplanet | Exoplanet | Asteroid | Meteor | Meteoroid | Meteorit | Komet | Kuiperbältet

AE (UE)
Astronomisk enhet (~150 miljoner kilometer). Motsvarar medelavståndet Solen -jorden.

Ljusår
Den sträcka som ljuset färdas i vakuum under ett år. Ett ljusår motsvarar 9,4607 * 1012 kilometer eller 63 240 AE.

Stjärnor

Galax
Stjärnsystem av flera stjärnor. Vintergatan är en galax där vårat solsystem ingår.

Galaxhop
Samling av galaxer som ligger nära varandra och som är sammanbundna av inbördes gravitation.

Stjärna
Lysande gasklot som under sin livstid producerar energi genom kärnprocesser, huvudsakligen genom omvandling av väte till helium.

Stjärnhop (öppen eller klotformad)
Samling av stjärnor som ligger nära varandra och som är sammanbundna av inbördes gravitation.

Brunn dvärg
Mellanform mellan stjärna och planet. Uppnår en maxstorlek på 0,88 solmassor, vilket är för lite för att vätefusion ska uppstå. Temperaturen är dock tillräcklig för att fusion av deuterium ska uppstå.

Vit Dvärg
Slutprodukt och slutstation för de flesta stjärnor. Har oftast en storlek likt jorden, men en massa som solen. Den uppkommer genom att den heta kärnan en stjärna förlorar sina yttre gaslager och svalar av.

Neutronstjärna
Kompakt stjärnrest som till största delen består av neutroner och som bildas när stjärnor kollapsar och blir Supernovor.

Nova
Hastigt uppblossade stjärna som under kort tid, endast några dagar, ökar i ljusstyrka. Ljusstyrkan avtar sig långsamt under några månader.

Supernova
Stjärnexplosion. Ljusstyrkan är ungefär 100 gånger större än hos en nova.

Röd jätte
Stjärnor som förbrukat sitt väte och växt till en storlek på 10 - 100 gånger solens radie.

Nebulosa
Diffust lysande gas - och stoftmoln. Består av matrial som stjärnor sänder ut i slutet av sin livscykel.

Andra himlakroppar

Dvärgplanet
Himlakropp som går i omloppsbana runt en stjärna samt har gjorts
någorlunda rund av gravitationen men som inte rensat sitt närområde på liknande objekt. Exempelvis Ceres och Pluto.

Exoplanet
Planeter som ligger utanför vårat solsystem (f. n ungefär över 200 upptäckta).

Asteroid
Småplanet som befinner sig mellan Mars och Jupiter i det så kallade asteroidbältet. Består av sten, stoft och metaller. Asteroider lyser bara med reflekterat ljus (jämför med komet). Visa asteroider kan dock gå i en egen bana runt Solen (se 2004 MN4).

Meteor
Kortvarigt ljussken, i folkmun kallad stjärnfall. Uppstår när objekt mellan 0,1 - 10 mm tränger in i våran atmosfär och brinner upp. (jämf. meteoroid och meteorit).

Meteoroid
Himlakropp av liten storlek som oftast härstammar från kometer eller asteroider. Består av grus och stoft. (jämf. meteor och meteorit).

Meteorit
Del av meteoriden som klarar sig genom jordens amtosfär och slår ner, antingen på land eller vatten. Forskare räknar med att nedlagen per dygn motsvarar 10 ton stoft och smågrus. (jämf. meteor och meteoroid).

Komet
Himlakropp som rör sig i en egen bana runt solen. Kärnan består huvudsakligen av is och en del stoft. När en komet kommer nära solen smälter den och bildar en ljus svans.

Kuiperbältet
Ringformat område i solsystemets ytterkant med sin inte gräns vid Neptunus bana (cirka 30 AE). Består av flera småobjekt varav Pluto och 2003UB313 (som ligger på ett avstånd av 97 AE från solen). De flesta objekt ligger dock på ett avstånd av 30 - 50 AE från solen.

Länkar
Vårat planetsystem.
Astrowebbs astronomiavdelning.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.