www.astrowebb.com
| Rymdfart
Asteroid 2004 MN4

-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information


2009-10-08

Asteroiden 2004 MN4.
Asteroiden 2004 MN4.

Foto: NASA.

Astronomer anställda av NASA har genom att detaljstudera fotografier av asteroiden 2004 MN4 (Apophis) kunnat fastställa dess omloppsbana runt solen mer noggrant än tidigare. Asteroiden upptäcktes den 19 juni 2004 och när NASA släppte nyheten om upptäckten i december samma år blev 2004 MN4 välkänd då det fanns en liten men ändå möjlig risk att asteroiden skulle slå ner på jorden 2029 eller 2036. Sedan tidigare har risken för ett nedslag 2029 uteslutits och nu kan även risken för ett nedslag 2036 uteslutas. I reella siffror är det fyra på en miljons risk att 2004 MN4 slår ner den 13 april 2036, vilket kan jämföras med den tidigare siffran på 1 på 45 000.

När det gäller passagen 2026 kommer 2004 MN4 komma som närmast den 13 april då asteroiden kommer passera på ett avstånd av ungefär 29 000 kilometer. Med andra ord kommer det bli något att spana efter på himmelen. När det gäller passagen år 2068 är risken för ett nedslag tre på en miljon.

2005-12-07

Enligt NASA finns det en liten (ungefär 1 på 7 000) risk att jorden kan träffas av asteroiden 2004 MN4 år 2036. Uppgifterna kommer efter att man studerat asteroiden mer ingående och korrigerat banan. Risken klassas som en etta på den tiogradiga Torinoskalan. Detta betyder att risken för en träff är väldigt liten och en eventuell träff endast kommer resultera i små skador på närområdet.

Men för att jorden ska träffas 2036 måste jordens gravitation påverka 2004 MN4 bana när asteroiden passerar nära jorden den 13 april 2029. Lika gärna som jorden kan ändra banan till att hota oss kan den lika gärna göra så att 2004 MN4 ändrar sin bana till en som inte hotar oss.

Avståndet till asteroiden kommer vid passagen 2029 kommer att vara mindre än 30 000 kilometer. Detta kommer att innebära att 2004 MN4 kommer vara väl synlig från jorden (Mag. 3) trots att den bara är drygt 300 meter tvärsöver.

Om hotet skulle öka skulle man kunna skicka en rymdsond som skulle kunna skjuta på asteroiden och få den att ändra banan. Rymdsonden skulle i så fall haka fast sig vid asteroiden och tända sig motor för att flytta 2004 MN4 så den inte längre skulle utgöra ett hot mot oss.

Än är 2004 MN4s bana är långt från kartlagd och vid passagerna 2013, 2021 och 2029 kommer man kunna samla in mer data om banan och asteroidens karaktär.

2004-12-28 | Uppdaterad 19:40 CET

Faran är över, 2004 MN4 kommer inte att träffa jorden 2029 enligt nya uppgifter. Under måndagen kom nya uppgifter som gjorde gällande att 2004 MN4 inte kommer träffa jorden den 13 april 2029 som man trodde innan. Dock kommer man fortsätta bevaka asteroiden.

2004-12-28 | 10:20

2004 MN4s bana.
Karta som visar jordens och 2004 MN4s banor runt Solen. Positionerna för 2004 MN4 och jorden är som de var den 23 december 2004 då avståndet var 14 miljoner kilometer.
Foto: NASA/JPL.

Under måndagen kom det nya uppgifter om asteroid 2004 MN4. Asteroiden, som blev välkänd den 23 december då NASA offentliggjorde att det fanns en risk på 1 på 300 att den skulle träffa jorden 2029, har nu uppgraderads i flera steg. I skrivande stund är risken för en kollision 1 på 40 eller 2,6 procent. Forskarna tror att oddsen kommer att ligga rätt still de kommande veckorna. Desto mer forskarna kan kartlägga 2004 MN4 desto närmare noll (0) procents risk för kollision kommer man troligen komma.

Om 2004 MN4 uppskattas till 400 meter tvärsöver och har en omloppstid runt Solen på 323 dagar. Om en kollision skulle inträffa skulle skadorna blir lokala eller regionala. Med andra ord är jordens undergång inte här.

Det händer titt som tätt att asteroider av någorlunda storlek antingen slår ner på jorden eller passerar mycket nära. Med detta i bakhuvud och det faktum att man ännu inte har observerat asteroiden länge nog gör att det är för tidigt att slå på stora trumman. Dock är forskarna överraskare av att 2004 MN4 kommer passera så nära jorden. Passagen eller kollisionen kommer att inträffa den 13 april 2029 enligt gällande beräkningar.

Om det skulle visa att 2004 MN4 kommer att träffa jorden är frågan om vi kan och ska göra något för att hindra det. Det finns många förslag på motmedel, men inget har ännu testas i verkligheten. Det finns även planer på att i framtiden skicka upp en rymdsond som ska hacka fast vid en asteroid och sedan skjuta eller drar den ur bana. Om detta fungerar vet vi inte för än vi testat det i verkligheten.

En annan populär metod bland dem som inte är så insatta i problematiken är att spränga hela eller delar av en hotade asteroid med en kärnladdning. Problemet är att man då riskerar att dela upp asteroiden i flera små som gör mer skada. Sen vet vi inte heller om det skulle gå att spränga en kärnladdning i rymden.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.