www.astrowebb.com
 
Astronomi| Pluto har förlorat sin planetstatus
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

2006-08-25

Pluto och dess månar
Inte längre en planet.
Foto: NASA.

Mer läsning
Pluto.
Omröstning ska avgöra Plutos framtid.

Efter långa diskussioner fattade Internationella astronomiska unionen (IAU) på torsdagen beslutet som innebär att solsystemet bara består av åtta planeter. Med andra ord har Pluto förlorat sin planetstatus. Istället kommer Pluto 2003 UB313 och asteroiden Ceres klassas som dvärgplaneter. Övriga objekt i vårat solsystem kommer att benämnas "mindre solsystemsobjekt".

För att något ska få statusen planet måste den uppfylla tre kriterier. För det första ska objektet ligga i omloppsbana runt solen. Nummer två är att himlakroppen vara tillräckligt massiv så att gravitation uppstår och den får en rund form. Det sista kriteriet är att den ska vara det dominerande objektet i sitt grannskap. När det gäller Pluto faller det på kriterier nummer tre. Dock uppfyller Pluto kriterier nummer ett och två och det gör att den klassas som en dvärgplanet. Förutom de tre nämnda dvärgplaneter här ovanför har IAU ett dussin objekt till som väntar på att få statusen dvärgplanet.

Beslutet att ta bort Plutos planetstatus har dock inte varit helt smärtfritt. Speciellt astronomer i USA är kritiska till beslutet och antyder att IAU kuppade igenom beslutet. Anledningen till de amerikanska astronomers inställning är troligen det faktum att Pluto är den enda (före detta) planeten som upptäckts av en amerikan.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.