www.astrowebb.com
 
Astronomi| Hur klassificeras en planet?
-Startsida/Nyheter | Astronomi | Bemannad rymdfart | Obemannad rymdfart | Länkar | Information

2006-08-20


Så här tänker sig en konstnär att 2003 UB313 ser ut.
Bild: NASA.

Den 24 augusti är det dags för Internationella astronomiska unionen (IAU) att rösta om hur man ska klassificera en planet. Som Astrowebb skrev om tidigare i veckan finns det ett huvudförslag som, om det skulle godkännas, skulle innebär att solsystemet fick tre nya planeter. Förslaget innebär även att vi kommer få en hel drös med nya planeter då man inte sätter en storleksgräns. Enligt visa kritiker innebär förslaget att jordens måne kan komma att klassas som en planet i framtiden.

Inför omröstningen har det kommit ett motförslag som i korthet går ut på att Pluto förlorar sin planetstatus och att vi således får åtta planeter. Det finns dock en brasklapp som gör att Pluto kan behålla sin planetstatus av "historiska skäl". Dock kan man tänka att det kan bli svårt att ta bort Plutos planetstatus då Pluto är den enda planet som har upptäcks av en amerikan.

Det som det dock till sist handlar om är hur många planeter vi vill ha. Om huvudförslaget går igenom är risken stor
att vi i framtiden kommer ha hundratals planeter istället för de nio vi har idag. Om vi istället tar bort Plutos planetstatus kommer vi få åtta planeter och det är högst osannolikt att vi kommer att upptäcka fler i vårat solsystem.

2006-08-14

Enligt uppgifter som läckt ut kommer den panel som på uppdrag av Internationella astronomiska unionen (IAU) utrett vad som ska få kallas planet och om Pluto ska få klassa som en planet kommit fram med ett förslag. Förslaget ska presenteras på ett möte som IAU kommer att ha i slutet av augusti.

Förslaget liknar de uppgifter som funnits förut (och som du kan läsa om längre ner) att man ska dela in planeterna i flera grupper. Dock finns det en stor skillnad mot tidigare läcka förslag. Det senaste förslaget ska enligt uppgift klassa in Pluto-Charon (dubbelplanet), Ceres och 2003 UB313 som "dvärgplaneter", inte att förväxla med småplaneter. Till detta kan också läggas ett antal större objekt i utkanten av vårat solsystem. De åtta stora planeterna i vårat solsystem ska enligt förslaget delas in i två grupper:

Jordlika (Merkurius, Venus, jorden och Mars)
Giganter (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptunus).

När det gäller indelningen av de åtta stora planeter är det inga större problem. Problemen kommer var man ska dra gränser för så kallade dvärgplaneter. En del astronomer förespråkar att en himlakropp som är tillräckligt stor för att ha gravitation som gör den rund ska kunna räknas som en dvärgplanet. Andra menar att man ska sätta en minsta storlek som en himlakropp måste ha för att få kallas planet.

Oavsätt vilket beslut man tar på mötet kan vi räkna med att diskussionerna vad som ska få kallas en planet och vad som inte ska få kallas en planet kommer gå vidare.

2006-06-11

Den grupp som på Internationella Astronomiska Unionens (IAU) uppdrag håller på att finna en lösning på hur man ska klassificera en planet väntas inom kort komma med sitt slutbetänkande. Om detta sedan godkänns på IAUs genrealmöte i augusti i år kan vi ha ett svar senast i september på vad en planet är.

De senaste ryktena talar om att massa och storlek eventuellt inte kommer få så stor betydelse som man kanske kan tro. Det har varit just detta som har föranlett hela problemet då man har börjat hitta objekt kring Solen som är större än dagens minsta planet - Pluto. Ett förslag som läkt ut, och som Astrowebb har skrivit om, är att man kommer dela in planeter i olika grupper utifrån deras egenskaper.

Än vad som beslutas kan man nog vara rätt säker på att Pluto kommer att få behålla sin planetstatus.

2005-12-10

Pluto - planet, småplanet eller en transnepunsk planet?
Pluto - planet, småplanet eller en transnepunsk planet?
Foto: Hubble/NASA/ESA.

Mer läsning
Vårat planetsystem.
2003 UB313.
Astrowebbs astronomiavdelning.
Säg vad du tycker - diskutera i Astroforumet!

Internationella Astronomiska Unionen (IAU) har under en längre tid haft en arbetsgrupp som har haft till uppgift att ta fram rekommendationer och regler om vad som ska få kallas en planet. Utan att överdriva kan man påstå att denna fråga är den som orsakat de hårdaste diskussionerna på visa ställen inom astronomivärlden.

Det som gör det hela svårt är främst Pluto och det faktum att vi inte har så många planeter att utgå ifrån. Pluto ställer till det på så sätt att om man vill ha med Pluto i kategorin planeter måste man gå ner i storlek till den grad att det inom några tiotals år kommer att drälla av planeter i vårat solsystem. Å andra sidan har Pluto funnits i kategorin planeter i 75 år och at ta bort den upprör många människor.

Även om man lämnar Pluto för en stund återstor frågan vad som ska få kallas en planet. Et sak som alla är överens om är att objektet ifråga måste ha en stabil bana runt en stjärna. Det är här som problemen börjar. För att begreppet planet inte ska bli totalt urvattnat måste man bestämma en ministorlek. Då är den stora frågan vara denna gräns ska gå och det är ungefär där vi befinner oss idag. För även om man tar in andra mått att utse en planet efter kommer man till sist tillbaka till storleken.

Den arbetsgrupp som utreder frågan på uppdrag av IAU har ännu inte kommit med sitt slutförslag, dock har en av medlemmarna i arbetsgruppen läckt ut ett förslag som det påstårs ska läggas fram för IAU.

Detta förslag går ut på att det ska finnas flera kategorier av planeter. Till exempel ska planeter som Jupiter och Uranus tillhöra kategorin gasjättar. Pluto och den nyupptäckta himlakroppen 2003 UB313 klassas som transnepunska planeter. Planeter som jorden och Mars faller inom kategorin jordlika planeter.

Hela förslaget är en enda stor kompremisslösning som troligen kommer att ställa till mer förvirring än klarhet om den klubbas igenom. Dock lär slaget om vad som är en planet fortsätta då det efter att förslaget blivit känt kommit mothugg både från medlemmar i arbetsgruppen och personer utanför. Det enda säkra vi vet i dagsläget är att vi för närvarande har nio planeter och med största sannolikhet kommer ha det ett bra tag till.

 
Alla texträttigheter förbehållna Johnny Rönnberg.
Läs mer om vad det innebär.
Astrowebb är en del av johnnyronnberg.com.