Sollentunapartiet och Edsberg

Följande insändare finns publicerad i veckans Vi i Sollentuna

På senaste kommunfullmäktige togs beslut om att ge Sollentunahem möjlighet att bygga 100 nya hyreslägenheter i Edsberg, på bolagets egen mark. Samtliga partier ställde sig bakom beslutet vilket är positivt för alla som väntar på bostad. Ordförande för Sollentunahem, Maria Stockhaus (m) förde fram att Sollentunapartiet historiskt varit emot flera byggnationer och hon var nöjd med den breda enigheten kring projektet. Maria har rätt, Sollentunapartiet har varit skeptiska till ytterligare förtätning i Edsberg men i vår senaste politiska inriktning var vi också tydliga med att förtätning kan ske om det inte sker på bekostnad av grönområden. Vidare är vi fortfarande mycket angelägna om hur majoriteten säkerställer en hållbar trafiksituation när området nu förtätas.

Vi vänder oss starkt mot bilden som Mattias Hillesö från de partilösa, de s.k. vildarna förde fram om Edsberg. Han beskrev Edsberg som ett utanförskapsområde med hög kriminalitet, arbetslöshet och där de boende är till stor del gamla samt sjuka. I anförandet i kommunfullmäktige förde han fram något han benämnde ”forskningen” som enligt Hillesö pekar på att utanförskap tydligen ökar när man förtätar. Vi tror inte att det stämmer. Vi tror på att satsa på de boende i området och skapa en fungerande infrastruktur och meningsfull sysselsättning för alla både på dag- och kvällstid. Vi ser fram emot en plan för ungdomsverksamhet i en kommundel som länge behövt detta.

Johnny Rönnberg, ordförande
Anki Elken, gruppledare
Sollentunapartiet