Ännu mer lagstiftning

Läste på svd.se en artikel om att större tallrikar gör att folk äter mer och därmed väger mer idag än för några årtionden sedan. Jag har inte djupstuderat rapporten utan det jag fastnar på är ett av förslagen i artikeln, nämligen att lagstifta och förbjuda stora tallrikar och glas. Personer som direkt ser lagstiftning som en lösning på ett problem blir jag alltid misstänksam emot. För om det är något vi behöver mindre av är det klåfingrig lagstiftning som går in och detaljstyr folks vardagsliv.

Om det nu är ett problem att folk äter för mycket är det inte genom ökad lagstiftning vi ska angripa problemet utan genom upplysning och information. För att förbjuda saker och ting leder oss bara ännu längre in på vägen mot ett totalitärt samhälle med minskat frihet och större kontroll av medborgarna. Lagstiftning som detaljstyr människors vardag blir även på samma gång en idiotförklaring av medborgarna men även av de som stiftat lagarna.

Varje lag måste även beivras annars är den meningslös och lagar som inte beivras minskar även människors tilltro till samhället i allmänhet och rättssamhället i synnerhet.