Höjd skatt eller sämre service?

Som om det inte var nog att förra regeringen drev igenom en höjning av Sollentuna kommuns betalning till det kommunala skatteutjämningssystemet. Idag har nuvarande regering beslutat att Sollentuna ska betala ännu mer. Beslutet, som slår mot Sollentuna och tolv kommuner till, innebär att man tar bort den rabatt som alla nettobetalande kommuner haft.

Exakt hur den ökande kostnaden kommer slå mot Sollentunas medborgare är idagsläget oklart. I praktiken finns det dock bara två sätt att få pengar till ökande utgifter – höjd skatt eller neddragningar i kommunens verksamheter. Inget av detta är något som är bra för sollentunaborna eller Sollentuna som kommun.

Förutom att underminera det kommunala självbestämmandet innebär det kommunala skatteutjämningsystemet även ett straff för skötsamma kommuner med en bra ekonomi. Det bryter även mot grundprincipen att kommunala skattepengar ska komma kommunens egna medborgare till del.

Det enda raka vore att avskaffa det kommunala skatteutjämningssystemet så snabbt som möjligt.