Systemfel gällande cykelbanor

Några av de fåtal bloggar jag följer regelbundet är Cyklistbloggen och GBGcyklaren. Båda två har den senaste tiden tagit upp fenomenet med att trafikplanerare och andra på bestämmande positioner har för vana att placera träd, stolpar, scener, skyltar och allt möjligt på cykelbanorna och cykelfälten. Ett speciellt uppmärksammat fall tidigare i år var Trafikverkets stolpe ut vid den nyanlagda cykelbanan vid Norra länken.

Det intressanta är att både Trafikverket, Stockholm kommun, Göteborgs kommun och i stort sätt alla andra kommuner i Sverige har ambitiösa cykelplaner och storslagna planer för att öka andelen cyklister men de flesta verkar stupa när teori ska omsättas till verklighet. Som exempelvis Stockholm som anlägger ett huvudcykelstråk rätt över en gågata. Allt detta tyder på ett systemfel – ett systemfel som tyvärr även förekommer i Sollentuna och trots nytagen cykelplan och ambitiösa planer är jag skeptisk till att Sollentuna inom en nära framtid kommer övervinna dessa systemfel. Det är till och med så ila att påtagligt många bilder i den regionala cykelplanen som används för att påvisa brister i utformningen av cykelbanor kommer från Sollentuna. Nu kan det säkert bero på en slump eller att fotografen bor i Sollentuna men det är allt lite tragikomisk.

Nedan finns ett axplock som visar att det i Sollentuna finns ett tydligt systemfel och feltänk nät det gäller cykelbanor.

Länkarna leder till Googles maps.

Rotsunda
Tunneln under E4an vid Edsåns utlopp När man kommer från sjösidan och ska svänga under E4an är sikten obeintlig på grund av skarp 90-graders sväng och trångt utrymme.

Rotebro
När man kommer över bron norr och stationen måste man som laglydig cyklist göra en skarp vänstersväng då den naturliga vägen framåt av outgrundlig anledning är skyltat som gångbana.
Ytterbyvägen vid Rotebrokyrkan. Otydlig skyltning då det endast är skyltat cykelväg från ena hållet.
Konsumentvägen (två ställen). Hmm, var ska vi placera busskuren någonstans? Mitt i bilvägen? Nä, det blir nog inget bra. Mitt i cykelbanan då? Ja, det är ett utmärkt förslag. Man kan undra det var så trafikplanerna tänkte. Placeringen gjorde även att det tog hela vintern och en felanmälan efter varje snöfall innan cykelbanan och gångbanan bakom kuren blev plogad.

Norrviken
Norrviken centrum. Avsaknad av barriär mellan återvinningskärl och GC-vägen bakom medför att kärlen oftast inkräktar på nämnda GC-väg.
Skolvägen norr om Norrvikens skola. Skymd sikt plus att utformningen ger sken av att GC-vägen fortsätter på andra sidan övergångsstället (norrut).

Häggvik
Lite längre norrut gör bullerblank att sikten är starkt begränsad.
Hammarbacken. Från detta håll är det skyltat som gångbana och från andra hållet som gång- och cykelbana.
Tunnel under E4an. Skarp sväng exakt efter tunneln och smal GC-väg utan asfalt.
Norra Malmvägen. Varför inte plantera lite träd mitt i cykelbanan, cyklisterna kan väl cykla någon annanstans? Vi gör även cykelbanorna på båda sidor dubbelriktare istället för enkelriktare så det blir extra smalt. Sedan sätter vi en busskur lite längre fram för skojs skull.
Vid Stinsen. Exempel på en bra separerat GC-väg, tyvärr gör man bort sig en bit fram då GC-vägen i stort sätt upphör och en busskur dyker upp.

Kärrdal
GC-väg under Danderydsvägen. Tunneln består av ett rör i plåt som är dryga metern bredd och lite högre än en cyklist. Skymd sikt och omöjligt att mötas.

Tureberg
GC-tunnel söder om Sollentuna station. Rejält skymd sikt mot trafik ut ur tunnel plus blandtrafik.

Detta var som sagt ett litet axplock och just problemet med busskurer, skyltar och träd i cykelbanan är välspritt i kommunen så även cykelbanor som försvinner i tomma intet.

Fortsättning följer…