Våren är här

I veckan var det vårdagjämning och även om temperaturen ute inte precis andas vår så finns i alla fall hoppet om en vår kvar. Ett tydligt tecken på att vi går mot värmare tider är dock att snön och isen är på väg bort från vägarna i kommunen. Den bristfälliga snöröjningen blir dock extra tydlig då visa sträckor på gång- och cykelvägarna förvandlas till rena isbanor som i visa fall blir ett äventyr för gångtrafikanter och cyklister att passera. Intressant är även att samma fenomen inte förekommer på bilvägarna i samma utsträckning.

Töandet visar även på ett annat intressant fenomen, nämligen att ploglandet av gång- och cykelvägarna till viss del skett utanför själva vägen. Ibland har man helt missat gång- och cykelvägen när man plogat och i andra fall har man kört halvt utanför. Förutom att gräset vid sidan av gång- och cykelvägen blir förstört innebär den misslyckade plogningen att gång- och cykelbanan krympt till hälften såvida man inte vill gå eller cykla i lervällingen.