SL måste spara åtta miljarder

Nu börjar den katastrofala ekonomiska styrningen av SLL och SL att märkas mer handgripligen. Detta då SL saknar åtta miljarder och därför måste skjuta flera planerade investeringar på framtiden, därav bland annat den planerade förgreningen av Tvärspårvägen till Helenelund.

Till detta ska även läggas att SLL måste skjuta till åtta miljarder (sammanträffande någon?) till Nya Karolinska för att kompensera utebliven markförsäljning.

Majoriteten i SLL och kommunerna lovordnar att Stockholm är Sveriges tillväxtmotor och ser inget problem med att befolkningen ökar med 40 000 personer per år. När det sedan kommer till att bygga nödvändiga bostäder och infrastruktur för alla dessa personer plus alla som redan bor här är man inte lika pigga på att göra något.