Bostad – marknad eller försörjning?

[caption id="attachment_84" align="alignright" width="200" caption="Fler bostäder behövs - till alla inte bara för folk med pengar.
Foto: Johnny Rönnberg."]Fler bostäder behövs - till alla inte bara för folk med pengar. [/caption]I veckans Mitt i Sollentuna presenterar Ardenfors stolt att det fram till 2022 ska byggas 500 bostäder per år i Sollentuna. Fördelningen ska ligga på 50 villor, 100 hyresrätter och 350 bostadsrätter/(ägarlägenheter?). Förutom att Ardenfors tar för givet att Sollentunaborna vill bli mer trångbodda tar Ardenfors det även som en naturlag att befolkningstillväxten kommer fortsätta i all evighet och att Stockholmsområdet alltid kommer växa. Det han och många med han glömmer är att vi inte behöver gå tillbaka allt för många årtionden för att få en helt annorlunda bild av befolkningstillväxten i Stockholmsområdet. Vad säger att dagens tillväxttakt kommer se likadan ut om tio eller tjugo år?

När vi ändå är inne på bostadsfrågan framträder idag VDn för Fastighetsägarna Stockholm på SVD debatt. I sin korta debattartikel lyfter han fram fem punkter som särintresset, som Reinfeldt säkert skulle kalla det, Fastighetsägarna Stockholm anses behövs förändras för att få en fungerande (bostads)marknad i Stockholm. Säkert mycket möjligt att dessa förändringar behövs för att vi ska få en (bostads)marknad men frågan är om vi vill ha en marknad där den med mest pengar vinner eller om vi vill ha en fungerande bostadsförsörjning? Det är även intressant hur Fastighetsägarna ska få ihop “friare” (läs högre) hyror och bra bostäder till “betalningssvaga” grupper? Folk med ont om pengar brukar inte vinna något på högre priser. Dock handlar det bara om möjlighet till efterfrågan så Fastighetsägarna Stockholm verkar redan ha insett den omöjliga ekvationen.

Det är även intressant att man trycker på individuella avtal mellan fastighetsägare och hyresgäster. Redan idag står det fritt för en hyresgäst att förhandla om sin egen hyra men som alltid finns det ytterst lite, om ens något att vinna, för en svagare part (vilket hyresgästen får ses som till förhållande till hyresvärden) på en sådan förhandling.

En sak är jag dock helt överens med Fastighetsägarna Stockholm om och det är att alla bostadsformer ska ha samma skattemässiga för- och nackdelar. Jag vill även ha en fungerande bostadsförsörjning men då Fastighetsägarna Stockholm anser det vara viktigare med en (bostads)marknad så får vi nöja oss att i alla fall vara överens om något.