Ny översiktsplan antagen

På Kommunfullmäktige den 12 december antogs en ny översiktsplan för Sollentuna. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades 2006 och tidigare i år var en fullständig version ute på remiss. Det var minst sagt hög tid att en ny översiktsplan togs fram då den gamla var från 1998 och senaste aktualitetsförklaringen skedde 2002. Det går inte direkt att påstå att översiktsplanen är en bäst-säljare men om man orkar läsa igenom alla sidor har man i alla fall fått ett hymn om vad kommunen påstår att man vill göra och hur kommunen skall utvecklas. Sedan är det mycket snömos också men det kan man ta och hoppa över om man vill.

När man sedan har läst igenom översiktsplanen kan man luta sig tillbaka och fundera en stund på hur bra kommunen är på att uppfylla och arbeta efter sina egna mål och visioner. Rätt snart inser man bland annat att utbyggnaden på Sportfältet och i Väsjöområdet inte direkt följer planen. Det finns även en del motsägelser på flera ställen som finns kvar trots påpekanden i remissrundan. Överhuvudtaget känns översiktsplanen mest som ett dåligt genomarbetat dokument som är gjort för att fylla upp en pärm på någon hylla i kommunarkivet. Ska bli intressant och se om man får höra så mycket om översiktsplanen innan det är dags för nästa revidering om sisådär tio femton år.

En intressant sak är att utvidgningen av Ostkustbanan nämns och att detta är ett riksintresse. Undrar hur intresserade Sollentunaborna är av två spår till i ytläge som kommer ta minst sju meter till på varsida om nuvarande järnväg? Mer av intresse borde ett tunnelalternativ vara.

Till sist avslutar vi med en bild som passar till säsongen.