Cykelutredningen har kommit med sitt slutbetänkande

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="200" caption="Vi gillar cykel!
Bild: Transportstyrelsen."]Vi gillar cykel![/caption]Idag lämnade cykelutredaren Kent Johansson över sitt slutbetänkande till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. En snabb titt i den gedigna utredningen ger att cykelns ställning som ett viktigt trafikslag lyfts fram. Utredningen lyfter även fram att mycket kan göras för att öka cyklandet utan att ändra lagar och regler, bland annat genom att förbättra cykelinfrastrukturen. Själv kan jag inte annat än hålla med då det går snabbare och gynnar oss cyklister mer om det byggs en bra cykelinfrastruktur med bland annat skilda gång- och cykelbanor än att ändra på lagar om vem som har förkörsrätt eller om cyklister ska få cykla mot enkelriktat.

Dock är det Sveriges 290 kommuner som ansvarar för cykelinfrastrukturen så det är bara att hoppas på att i alla fall några stycken fler inser att cykeln är ett eget trafikslag precis som bilar eller gångtrafikanter.

I pressmeddelandet från Regeringen tas några punkter från utredningen upp.

Cyklar med mer än två hjul eller med en sidvagn eller cykelkärra tillkopplad ska under vissa förutsättningar får föras på körbanan även om det finns en cykelbana.

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="207" caption="Exempel på bra cykelinfrastruktur i Odense, Danmark.
Foto: Johnny Rönnberg."]Exempel på hur Odense underlättat högersväng.[/caption]Att det ska vara tillåtet att cykla på bilvägen anser jag är den främsta lagändringen gällande cykling som måste till. Men det är dock inte i första hand cykelgrupperna som nämns ovan som har behov av att cykla på vägen utan det är främst cyklister som cyklar snabbare än vad som kan anses vara säkert på en kombinerad gång- och cykelväg (med eller utan uppdelning) som ska få tillåtelse att cykla på bilvägen.

Med andra ord, bra tanke men fel genomfört.

Skyldigheten för bl.a. cyklister att använda vägrenen ska förtydligas.

Denna förstår jag inte riktigt. Jag tror att de flesta cyklister redan idag cyklar så långt till höger som vägens standard, snöröjning, växtlighet etc. medger.

Barn ska, om cykelbana saknas, t.o.m. det år de fyller åtta få cykla på trottoaren.

Dåligt förslag, de flesta trottoarer är inte byggda för att tillåta cykling på, speciellt inte vid möte. Sedan är frågan om åttaåringar överhuvudtaget ska vara ute i trafiken och cykla?

Förare ska få väjningsplikt mot bl.a. cyklande som färdats ut på eller just ska färdas ut på en cykelöverfart. Vissa krav ska ställas på cykelöverfarternas utformning och en hänsynsbestämmelse för bl.a. cyklister ska införas för att tillgodose trafiksäkerheten.

Ett i grunden bra förslag såvida det inte blir femtioelva specialregler och en snårskog om vem som har väjningsplikt för vem och när. Bäst vore att om det är en cykelöverfart, som skyltas från både bilvägen och cykelvägen, har cyklisten företräde.

En möjlighet att inrätta s.k. cykelgator ska införas.

Inte en dag för tidigt.

Totalt vill Kent Johansson satsa upp till en miljard kronor på bättre cykelinfrastruktur. Nu kommer det nog tyvärr dröja länge till vi är där men vi får i alla fall hoppas att utredningen leder till förbättringar. Speciellt Sollentuna kommun med sin goda ekonomi och cykelplaner borde satsa offensivt och bli en riktig cykelkommun.