Bilvägar med skiftande höger- och vänstertrafik?

[caption id="attachment_5" align="alignright" width="166" caption="Tydligen okej att ställa upp mitt på en GC-väg."]Tydligen okej att ställa upp mitt på en GC-väg.[/caption]Skulle bilister godkänna att det utan anledning står en vägarbetskorn mitt på vägen? Skulle bilister godkänna att en vägtrafikskylt tar upp halva vägbredden? Skulle bilister godkänna att vägen skiftande hade höger- och vänstertrafik? Skulle bilister godkänna att E4an skulle ha en totalbredd motsvarande en villagata och man skulle dela vägen med cyklister?

Skulle någon trafikplanerade eller annan ens få för sig att förslå eller genomföra något av detta? Svaret är självklar nej, frågan är då varför detta anses helt okej när det gäller gång- och cykelbanor?